News > Rearrangement of Flowers and Motifs: Toward New Usage of Iranian Tradition of Needlework


عنوان: بازآرایی گل و نقش: تلاشی برای بهره‌جویی از سنت ایرانی کهنی در سوزن‌دوزی

نویسندگان: کتایون مزداپور و  شیرین مزداپور

چاپ اول ۱۳۹۶

قطع وزیری، ۲۲۷ صفحه

قيمت رنگي ۳۶۰۰۰ تومان

 

این اثر در شش فصل به بررسی هنر سوزن‌دوزی گل ‌و نقش می‌پردازد. در این کتاب نخست به  پیشینة این هنر اصیل و زیبا پرداخته می‌شود و در ادامه به بررسی زنگرزی و تزیین جامه و استفاده از این هنر در تزیین پوشاک می‌پردازد. فهرست کاملی از پوشاک زنانه مردانه و بچه‌گانه که با گل و نقش آراسته می‌شده‌اند نیز ارائه شده است و همچنین در این اثر به انواع طرح‌های گل و نقش پرداخته شده و جمعاً ۱۹ نقیشینه در این متن ارائه شده و درباره آن‌ها سخن رفته است.  


Close